امنیت - دانشنامه فارسی ویپ
بایگانی

امنیت

امنیت voip سرور و راهکار های امنیت ویپ

امنیت voip و ارتقای امنیت سرورهای ویپ (VoIP) از مسائل مهم برای تکنسین ها و کاربران سیستم ویپ می باشد. برای ارتقا امنیت voip مثل امنیت شبکه به صورت کلی راهکارهای متفاوت و یا مکملی وجود دارد ولی این راهکار ها جز موارد معدودی امنیت مطلق یا…