راه‌کار - دانشنامه فارسی ویپ
بایگانی

راه‌کار

امنیت voip سرور و راهکار های امنیت ویپ

امنیت voip و ارتقای امنیت سرورهای ویپ (VoIP) از مسائل مهم برای تکنسین ها و کاربران سیستم ویپ می باشد. برای ارتقا امنیت voip مثل امنیت شبکه به صورت کلی راهکارهای متفاوت و یا مکملی وجود دارد ولی این راهکار ها جز موارد معدودی امنیت مطلق یا…

راه‌کارهای ارتباط بین دفاتر

با توجه به رشد روزافزون تکنولوژی در زمینهٔ ارتباطات و امکان برقراری تماس‌های تلفنی میان افراد و سازمان‌ها (ارتباط بین دفاتر) و با توجه به اینکه این امر جزو یکی از راه‌های ارتباطی سریع و مؤثر و جزئی جدایی‌ناپذیر در امر تجارت می‌باشد، مدیران…